Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
  Mbylle
  Filtrat
  Gjuha
  Hulumtimi

  MIG/MAG

  Popular products from category MIG/MAG

  Ndaj sipas llojit
  Ndaj sipas llojit

  Aparat saldimi MIG/MAG/HARK 350 SYN

  5952001350
  299 990 RSD me TVSH-në
  Aparati për saldim - Inverter i pajisur me teknologjinë e gjeneratës më të re IGBT e cila siguron punë pa pengesa me gjithë ndryshimet në tensionin e elektrorrjetit. Mbulon një diapazon të gjerë në industri falë opsionit të saldimit me veprimin MIG/MAG dhe REL (MMA). Përveç mënyrës standarde të punës në regjimin MIG/MAG, shfrytëzuesi e ka në dispozicion edhe regjimin SYN (sinergjetik) të punës ku me zgjedhjen e amperazhës, aparati automatikisht rregullon voltazhën dhe shpejtësinë e telit duke mundësuar lak stabil dhe saldim më efikas në të gjitha pozitat. Dhënësi i jashtëm i telit, me brenerin BINZEL MB 36 KD mundëson lëvizshmëri gjatë punës prej 5 + 4 metra, çka këtë aparat e bënë ideal për përdorim gjatë saldimit të konstruksioneve të të gjitha llojeve dhe distancave nga çeliku. Rregullimi pa shkallë i induksionit lehtëson punën dhe shton ekonomizimin sepse shumëfish zvogëlon "spërkatjen" gjatë saldimit dhe shfrytzueshmërin më të madhe të telit - opsioni jo funksional tek aparatet standarde të këtij lloji. I përshtatshëm për saldimin MIG të celikut prokrom dhe aluminit mbi 2mm trashësi.

  Aparat saldimi MIG/MAG 250

  5952001250
  159 990 RSD me TVSH-në
  Inverteri digjital me teknologjinë më të re IGBT që mundëson punë stabile gjatë ndryshimeve pasuese të tensionit në rrjetën elektrike. Posedon opsionin e saldimit me veprim MIG/MAG dhe REL (MMA), si dhe përdorimin e telit të mbushur në regjimin no gas të punës. Aparati ka dhënësin e integruar të telit me 4 cilindra, si dhe EURO LIDHËSIN me brenerin Abicor Binzel MB24KD. Aparatin saldues MIG/MAG 250 e karakterizon edhe rregullimi preciz pa shkallë i induksionit, çka salduesit i lehtëson realizimin e saldimit kualitativ me "spërkatje" minimale të telit - ky opsion nuk është tek aparatet standarde e këtij lloji. Aparati përdorë rrethin me tel D300 me masë 15kg, është ideal për punët e saldimit të të gjitha llojeve të konstruksioneve nga çeliku, si dhe për saldim MIG të celikut prokrom dhe alumineve nga metali mbi 2mm trashësi.

  Aparat saldimi MIG 500PULSE

  5952001501
  884 990 RSD me TVSH-në
  Aparati për saldim MIG 500 PULSE është inverteri i kontrolluar digjital sinergjetik me teknologjinë më të re IGBT që mundëson kontroll të lartë të saldimit gjatë tensionit jostabil të furnizimit. Dhënësi mobil i telit me 4 cilindra dhe ftohjen me ujë të brenerit, me gjithë lëvizshmërinë e përgjithshme gjatë punës prej 9 metrash, mundëson punë të lehtësuar gjatë saldimit të celikut për konstruksion, aluminit dhe prokromit. Parametrat e paradefinuar, të zgjedhur në bazë të amperazhës, sipas diametrit të telit dhe tipit të gasit, ofrojnë performanca kulminante të saldimit. Ftohja me ujë e brenerit mundëson përdorimin e aparatit tek amperazhat e mëdha, derisa regjimi pulsiv i punës mundëson saldimin e aluminit dhe legurave të aluminit me trashësi mbi 1mm. Falë rregullimit pa shkallë të induksionit, aparati mundëson nivel të ulët të spërkatjes gjatë saldimit, pa nevojë për largimin e mbeturinave, si dhe hark stabil në të gjitha pozicionet e punës. H klasa e izolimit garanton punë stabile të elektrokomponenteve në temperaturë prej 180°.

  Aparat saldimi MIG 180-5

  5952350180
  85 690 RSD me TVSH-në
  Pajisje për saldim MIG 18-5 MIG është inverter i kontrolluar në mënyrë digjitale me teknologjinë më të fundit IGBT. Kjo pajisje është menduar për saldimin MIG të llamarinës së hollë nga çeliku inoks deri në trashësi prej 15 mm. Makina e saldimit MIG 18-5 ka mundësinë e saldimit në MIG, REL dhe LIFT / TIG, dhe përveç kësaj, kjo pajisje karakterizohet nga funksioni NO GAS i cili siguron mundësinë e saldimit me tel të mbushur pa gaz shtesë. Pjesa standarde e dërgesës është LIDHËSI EURO me dorëz Abicor Binzel MB 15AK. Ideale për punën në terren dhe nevojën e shpeshtë të ndryshimi të vendit të saldimit. Amperazhi i saj maksimal është 18A, me klasë izolimi H e cila mundëson funksionimin e komponentëve elektrikë deri në 18 gradë. Pajisja përdor siguresë njëfazore 2A. Gjatësia e kabllos për masën dhe elektrodën është tre metra, dhe përdor mbështjellësin telash D2 prej 5 kg.

  Aparat saldimi MIG/MAG/HARK 500 SYN, ftohje me ujë

  5952001500
  409 990 RSD me TVSH-në
  Aparati për saldim MIG 500SYN është inverter i kontrolluar digjital sinergjetik me teknologjinë më të re IGBT. Moduli sinergjetik mundëson marrjen e parametrave të paradefinuara të saldimit, në bazë të diametrit të zgjedhur të telit, gasit të cilin e përdorim dhe amperazhës së kërkuar. Ka mundësi të saldimit të çelikut për konstruksione, të prokromit dhe aluminit me trashësi mbi 2mm. Aparati posedon regjim sinergjetik ku shfrytëzuesi për vlerën e dëshiruar të amperazhës përfiton vlerat e paradefinuara të voltazhit dhe shpejtësisë së telit varësisht nga lloji i gasit mbrojtës me të cilin punon. Me korigjimin e parametrave (sipas nevojës) mundëson punë më precize. Njësia e ndarë për sjelljen e telit ofron lëvizshmëri më të madhe në punë, e me aparat është e lidhur me kabëll me gjatësi 5m. Teknologjia më e re IGBT i mundëson punë pa pengesa edhe gjatë ndryshimeve të mëdha të tensionit në rrjet. Klasa e izolimit F mundëson punën e komponenteve elektrike deri në 155°.