Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
  Zatvori
  Filteri
  Jezik/Language
  Pretraga

  Politika privatnosti

  POLITIKA PRIVATNOSTI

  PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

  WURTH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MONTAŽNOM OPREMOM BEOGRAD (SURČIN), Svetog Save 60v, 11271 Beograd Surčin, MB: 17155172, PIB: 100000362 (dalje: “Wurth”, “Mi” ili “Kompanija Wurth”), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, poštujući sve relevantne zakonske propise.  

  U ovom Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Pravilnik”) objašnjeno je na koji način Wurth prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima. Wurth je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca (dalje: “Lica”) je Wurthov prioritet.

  Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj Pravilnik kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaših podataka o ličnosti.

  1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI
  2. DEFINICIJE
  3. NA KOGA SE PRIMENJUJE PRAVILNIK
  4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE
  5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV
  6. GDE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU
  7. DA LI WURTH DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA
  8. KOLIKO DUGO WURTH ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE
  9. VAŠA PRAVA
  10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE PRAVILNIKA
  11. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

  Wurth je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili želite da ostvarite neko pravo iz odeljka 9. Vaša prava, možete se obratiti našem licu koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, putem e-maila petar.gostovic@wurth.rs, upućivanjem dopisa na adresu Svetog Save 60v, Beograd Surčin ili pozivom na telefon 011 4407 201.

  1. DEFINICIJE

  Kada kažemo “Lice” ili “Vi”, mislimo na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

  Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi Sajtu.

  Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

  Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja” mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Wurth i koji su dostupni na Sajtu.

  Kada kažemo “podatak” mislimo na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

  Kada kažemo “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

  Kada kažemo “Politika upotrebe kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti.

  Kada kažemo “saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

  Ostali termini koji su u Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

  1. NA KOGA SE PRIMENJUJE PRAVILNIK

  Ovaj Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

  - Korisnici sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici;

  - Kupci robe;

  Wurth brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Wurth e-prodavnica je namenjena opštoj javnosti, ali nije namenjena za lica koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti kompaniji Wurth. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na petar.gostovic@wurth.rs bez odlaganja.

  1. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

  Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posećujete Sajt kompanije Wurth, kupujete i/ili naručujete proizvode od kompanije Wurth, registrujete se i pravite nalog na našem sajtu, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

  Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

  Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Wurth ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

  Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu. Određene podatke dobijamo od trećih lica, na primer pomoću društvenih mreža trećih lica (Facebook, Google i sl.), istraživanjem tržišta itd. Možemo obrađivati sve informacije koje javno delite na društvenim mrežama ili informacije koje su deo Vašeg javnog profila na društvenoj mreži (kao što je Facebook), ako dozvolite društvenoj mreži da ih deli sa nama.

  1. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

  SVRHA PRIKUPLJANJA

  PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

  OSNOV

  1. Registracija korisnika

  Ukoliko napravite nalog i registrujete se na našem sajtu, imate mogućnost da mnogo lakše i brže obavite kupovinu i koristite sve druge pogodnosti koje kao registrovani korisnik imate.

   - Ime i prezime

   - pol

   - datum rođenja

   - e-mail

   - adresa

   - telefon

   - lozinka

  Osnov za obradu u ovu svrhu je naš legitimni interes jer je obrada neophodna za održavanje Vašeg naloga, a ukoliko kao registrovani korisnik budete kupovali robu na našem sajtu, podaci koje ste dali pri registraciji će se koristiti i za izvršenje ugovora o kupoprodaji robe koji smo sa Vama zaključili, za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora kao i za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primer za rešavanje reklamacija). U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju Vašeg naloga (s tim da biste kupovinu onda mogli da izvršite kao Gost) niti bismo mogli da ispunimo naše ugovorne i zakonske obaveze.

  1. Obrada narudžbina i ispunjavanje zakonskih i ugovornih obaveza

  Kada kupovinu obavite putem e-prodavnice od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za izvršenje kupoprodajnog ugovora i ispunjavanje različitih zakonskih obaveza. U tom smislu, podaci su nam neophodni za administraciju ugovornog odnosa, za naplatu proizvoda ili usluga, za isporuku, za prijem i rešavanje prigovora, pritužbi i reklamacija te za ispunjavanje drugih zakonskih obaveza (kao na primer omogućavanje korišćenja prava na odustanak od ugovora)

  - Ime i prezime

  - adresa stanovanja

  - adresa dostave

  - adresa za naplatu

  - broj telefona

  - email adresa

  - fax

  - preferencije u vezi sa isporukom (npr. način isporuke)

  - preferencije o načinu plaćanja

  - druge informacije koje se tiču plaćanja

  - sve ostale informacije koje se mogu naći na fakturi

  Osnov za obradu u ovu svrhu je ugovor koji sa Vama zaključujemo, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obligacionim odnosima. Obrada je neophodna kako bismo izvršili sve naše ugovorne i zakonske obaveze i/ili kako bismo preduzeli radnje, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti niti bismo bili u mogućnosti da ispunimo sve naše zakonske obaveze niti da Vama omogućimo da ostvarujete svoja zakonska prava.

  1. Praćenje ponašanja u cilju izrade i slanja personalizovanih ponuda

  Prilikom registracije naloga na Sajtu možete da odaberete opciju kojom se saglašavate sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, te kojom pristajete na to da Vam se šalju personalizovane ponude o proizvodima i uslugama, na osnovu uočenih obrazaca ponašanja. To znači da se možete saglasiti da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama i da Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili, šaljemo informacije o drugim proizvodima za koje verujemo da biste bili zainteresovani.

  - podaci koji su prikupljeni prilikom registracije naloga 

  - podaci o ranijim kupovinama

  - podaci vezani za Vaše kretanje u našem E-shopu i Vašim pretraženim pojmovima

  - podaci sa društvenih mreža, ako ste društvenoj mreži dozvolili da te podatke deli sa nama

  Osnov za obradu u ovom slučaju je Vaša saglasnost koju dajete prilikom registracije. Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili da ste saglasni da želite da Wurth prati Vaše ponašanje, te izrađuje i šalje Vam personalizovane ponude o proizvodima i uslugama na osnovu takvih obrazaca ponašanja. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje i nećemo kreirati i slati Vam personalizovane ponude po ovom osnovu.

  U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

  1. Sprovođenje anketa

  Sprovođenje različitih anketa i istraživanje o zadovoljstvu proizvodima predstavlja poseban način na koji Wurth može unaprediti svoje poslovanje, a samim tim i Vaše zadovoljstvo

  Vaši kontakt podaci i podaci koje dajete prilikom registracije

  Osnov za obradu u ovu svrhu je naš legitimni interes. Vaše kontakt podatke i podatke koje dajete prilikom registracije možemo koristiti u navedenu svrhu kako bismo unapredili naše poslovanje i kako bismo Vam omogućili što bolje korisničko iskustvo. Primera radi, sprovođenjem ovakvih aktivnosti, Wurth može da utvrdi sa čim korisnici nisu zadovovoljni i da to u najkraćem roku ispravi.

  1. Komunikacija sa Wurth službom za pomoć Kupcima

  U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu za pomoć Kupcima u našem prodajnom centru, putem Sajta ili telefona (na primer, radi zamene proizvoda, reklamacije, uputstva za montažu i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.

  - Ime i prezime

  - adresa za slanje fakture

  - adresa za dostavu

  - broj telefona

  - adresa e-pošte

  - drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

  Osnov za obradu u ovu svrhu je zakon i naš legitimni interes. Obrada je neophodna u cilju poštovanja zakonskih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Podatke koristimo i kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.

  1. Newsletter i drugi oblici marketinga

  Newsletter je poseban vid obaveštenja koja ćemo Vam slati putem e-maila u cilju informisanja o različitim aktuelnostima vezanim za našu e-prodavnicu. Osim Newsletter-a, oglasne poruke Vam možemo prikazivati i na druge načine, na primer prikazom banera na društvenim mrežama i slično.

  - e-mail

  - podaci koji su prikupljeni prilikom registracije naloga 

  - podaci o ranijim kupovinama

  - podaci vezani za Vaše kretanje u našem E-shopu i Vašim pretraženim pojmovima

  - podaci sa društvenih mreža i pretraživača, ako ste im dozvolili da te podatke dele sa nama

  Osnov za obradu je Vaša saglasnost koju možete dati na različitim mestima na našem sajtu (na primer, prilikom registracije ili pri kraju naslovne stranice naše e-prodavnice) ili putem društvenih mreža/internet pretraživača. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vam nećemo slati ovaj tip obaveštenja odnosno, nećemo Vam prikazivati različite oglasne poruke. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

  1. Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja i/ili Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti

  Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja i/ili Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti.

  E-mail

  Osnov za obradu u ovu svrhu je legitimni interes. Naime, Wurth ima poseban legitimni interes da Vas obavesti o izmenama ovih dokumenata budući da su istim definisana Vaša prava i obaveze. Na ovaj način se obezbeđuje transparentnost i u mogućnosti ste da razmotrite da li su izmene od uticaja na bilo koje Vaše pravo ili obavezu.  Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na web stranici Wurth.


  Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Pravilima upotrebe kolačića.

  Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Moguće je doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na petar.gostovic@wurth.rs, u skladu sa čl. 38  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  1. GDE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

  Obezbeđujemo maksimalnu bezbednost Vaših podataka koji se obrađuju, prevashodno kada se podaci razmenjuju, otkrivaju i prenose. Imamo inkorporisana interna pravila i procedure o bezbednosti informacija, u kojima su definisane detaljne mere i kontrole koje preduzimamo radi zaštite podataka o ličnosti. Sproveli smo adekvatne i odgovarajuće tehničke i organizacione mere da obezbedimo nivo sigurnosti koji je srazmeran riziku. Koristimo višestepeni pristup koji podrazumeva lozinke za korisnika, upravu, uređaj, sistem i nivoe mreže, u cilju obezbeđenja potpune i sveobuhvatne zaštite. Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti (i elektronski i fizički) je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Obezbeđenim zonama je dozvoljen pristup samo osoblju koje ima ovlašćenje za pristup podacima. Sve lične i poverljive informacije u štampanom obliku su pohranjene sigurno i bezbedno. Na kraju, naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

  Sve novčane transakcije koje će se vršiti preko našeg sajta biće izvedene pomoću bezbednih sistema plaćanja. Poverljivi podaci o plaćanjima će se prenositi direktno u formi enkripcije (SSL i/ili TLS) do korespodentnog tela. Enkripciju možete prepoznati tako što će se u polju za web adresu Vašeg pretraživača promeniti forma “http://” u formu “https://” i kada se pojavi simbol katanca u polju za adresu. Kada je aktivirana SSL i/ili TLS enkripcija, treća lica ne mogu pristupiti podacima.

  1. DA LI WURTH DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

  Kompaniji Wurth je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovom Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti.

  U slučaju kupovine preko naše e-prodavnice, Vaše podatke o ličnosti prenosimo trećim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primer, dajemo neophodne podatke kompanijama koje vrše dostavu poručenih proizvoda.
  Pored navedenog, možemo dati Vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima izvan Wurth Grupe, a koji održavaju naše IT sisteme ili nam pružaju različite usluge značajne za naše poslovanje. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

  U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti izneseni izvan Srbije, u Belgiju, na serverima koje koristimo, a koji ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), koji je (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

  1. KOLIKO DUGO WURTH ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

  Wurth će Vaše podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz našeg poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje taj poslovni odnos, osim u slučajevima kada je Wurth u obavezi da Vaše podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje, na osnovu zakona, Vaše saglasnosti ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Vama).

  Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili do isteka zakonskog roka za reklamaciju i/ili roka definisanog u granciji, koji god da je od tih datuma kasniji.

  Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do Vašeg povlačenja saglasnosti.

  Ukoliko ste se saglasili sa informisanjem o pogodnostima, praćenjem obrazaca ponašanja, izradom personalizovanih ponuda i slanjem personalizovanih ponuda, Vaši podaci se čuvaju do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom 9.7 Pravilnika. Vaše podatke koje prikupljamo u cilju sprovođenja anketa ćemo čuvati sve dok nam to bude bilo potrebno radi poboljšanja naših usluga.

  Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do Vaše odjave. U svakom trenutku se možete odjaviti sa newslettera na sledećem linku ili u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom mejlu u kome se šalje Newsletter.

  Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

  Wurth ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

  1. VAŠA PRAVA

  Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:

  9.1Pravo pristupa

  Imate pravo da uputite zahtev Kompaniji Wurth za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite pristup podacima o ličnosti.

  Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocima ili vrstama primalaca kojima su Vaši podaci otkriveni ili će im biti otkriveni naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja Vaših podataka o ličnosti, o postojanju prava na ispravku, brisanje podataka o ličnosti, ograničavanje obrade, prava na prigovor i prava na podnošenje pritužbe nadležnom organu. 

  Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

  Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

  Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Wurth može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  9.2. Pravo na ispravku i dopunu

  Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Wurth-a da izvrši ispravku ili dopunu Vaših podataka.

  9.3. Pravo na zaborav (brisanje podataka)

  Imate pravo da tražite od Wurth-a brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Kao rukovalac smo dužni da Vaše podatke izbrišemo u sledećim slučajevima: a) Vaši podaci nam više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni; b) opozvali ste pristanak za obradu podataka; v) podneli ste prigovor na obradu podataka; g) ako su Vaši podaci nezakonito obrađivani; d) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza. Napominjemo da ukoliko zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti ili odbijate da ih date, nekada nećemo biti u mogućnosti da ispunjavamo naše ugovorne obaveze ili nećemo biti u mogućnosti da Vam omogućimo korišćenje Vaših zakonskih prava kao na primer pravo na reklamaciju.

  9.4. Pravo na ograničenje obrade

  Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost; u slučaju kada je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka i umesto brisanja zahtevate ograničenje; zatim kada smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli prigovor na obradu, a za vreme trajanja postupka procene da li pravni osnov za obradu sa naše strane preteže nad Vašim interesima.

  9.5. Pravo na prenosivost podataka

  Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

  9.6. Pravo na prigovor

  Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na našem legitimnom interesu. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga (različitih oglasnih poruka koje Vam šaljemo), koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

  9.7. Pravo na opoziv saglasnosti

  Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

  Saglasnost možete povući slanjem mejla na petar.gostovic@wurth.rs ili upućivanjem dopisa na adresu Svetog Save 60v, 11271 Beograd Surčin.

  Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

  9.8. Kontakt za ostvarivanje prava

  Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

  • e-mail adresu: petar.gostovic@wurth.rs;
  • kontakt telefon: 011 4407 201;
  • pisanim putem na adresu: WURTH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MONTAŽNOM OPREMOM BEOGRAD SURČIN, Svetog Save 60v, 11271 Beograd Surčin

  Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

  U slučaju da smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs.

  Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pisano objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.

  1. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE PRAVILNIKA

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 03.03.2022. godine.

  Wurth redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Pravilnika će uvek biti objavljena na web stranici. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom.