Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
  Mbylle
  Filtrat
  Gjuha
  Hulumtimi

  Saldimi

  Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane materijale. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata, svojim širokim asortimanom aparture za zavarivanja garantuje mogućnost potpunog bavljenja ovom profesijom. Osobe koje se bave zavarivanjenjem moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bile pripremljene za mnoge slučaje. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanja, Wurth e-shop vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda. Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu sigurnost i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja (TIG, MIG , REL, PLAZMA): kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, osigurače, gasne mlaznice, provodnike, žice za zavarivanje, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje i maske

  Popular products from category Saldimi

  Ndaj sipas llojit
  Ndaj sipas llojit

  Aparat saldimi HARK, EWI 160

  5952001160
  42 750 RSD me TVSH-në
  Aparati për saldim - inverter është inverter digjital i kontrolluar me teknologjinë më të re IGBT, që mundëson punë me ndryshime të larta të tensionit. Ofron mundësinë e saldimit me veprimet REL dhe TIG. Përveç teknologjisë së përmendur IGBT, e karakterizon edhe Anti-Stick që pamundëson ngjitjen e elektrodës në pjesën punuese me zvogëlimin automatik të rrymës, Hot-Start që siguron ndezje të sigurtë të elektrodave, si dhe Arc-Force që mundëson punë me elektrodat që shkrihen vështirë. Rryma maksimale e saldimit me këtë aparat është 160A, diametri i rekomanduar maksimal i elektrodës është 3.25mm. Klasa e izolimit është H (puna e elektrokomponenteve deri në 180°). Pesha e aparatit është 4.6kg. Kabllot për masën dhe darët për elektrodën kanë gjatësi 3m.

  Aparat saldimi TIG200 AC/DC

  5952380201
  194 150 RSD me TVSH-në
  Aparati për saldim TIG 200 AC/DC është aparat me frekuencë të lartë me saldim pulsiv me veprimin TIG. Fjala është për inverterin e kontrolluar digjital me teknologjinë më të re IGBT dhe me regjimin me frekuencë të lartë pulsive të punës. Ideal është për saldimin TIG të llamarinave dhe të gypave të hollë prokrom dhe alumini. Ka mundësi saldimi të regjimit të punës TIG AC/DC, LIFT TIG dhe REL. Vlera e vogël e rrymës referente i mundëson punë në instalim me siguresën prej 20 amperësh. Aparati në regjimin me frekuencë të lartë të punës ka mundësi rregullimi të kohës së daljes së gasit në fillim dhe në ndërprerje të harkut. Me definimin e frekuencave të gjerësisë së pulsit, si dhe rregullimin e rrymës "të epërme" dhe "të poshtme" të saldimit mundësohet realizimi i saldimit kualitativ në llamarinat e holla dhe gypa. Klasa e izolimit F mundëson punën e komponenteve elektrike deri në 155°.

  Sprej saldimi, për mbrojtje të sipërfaqeve, PLUS, 5 lit.

  0893102005
  11 050 RSD me TVSH-në
  Spreji për saldim plus është prodhuar në bazë të materialeve natyrale identike. Siguron saldim optimal. Eviton ngjitjen e mbeturinave nga saldimi në sipërfaqe. Mbron materialin bazë dhe fiskajat e brenerit. Gjithashtu ofron mbrojtje nga korozioni dhe është efikas pas tharjes. Falë mikroemulzionit të ngjitjes së mirë, depërton, lagë dhe mbulon sipërfaqet. Nuk përmban silikon dhe tretës. Ofron mundësinë e përpunimit të mëvonshëm me galvanizim, dhe mund të përdoret edhe me REFILLOmat. Aplikohet në saldimin e materialeve VA, çelikut dhe materialeve tjera, prodhimtarinë e veturave, cisternave me konstruksion nga çeliku dhe në industrinë tjetër metalike. Gjatë prerjes me lazer eviton shkaktimin e ashklave, e mbeturinat nga saldimi lehtë pastrohen. Nuk është i nevojshëm përpunimi shtesë i skajit. Ka ngjyrë qumështi gati se pa erë dhe mund të përzihet me ujë në çfarëdo raporti.

  Aparat për saldim REL EWI 200

  5952001200
  51 489 RSD me TVSH-në
  Pajisje për saldim - invertori është një invertor i kontrolluar në mënyrë digjitale me teknologjinë më të fundit IGBT. Ofron mundësinë e saldimit REL dhe TIG. Përveç teknologjisë së përmendur IGBT, karakterizohet gjithashtu nga Anti-Stick i cili parandalon ngjitjen e elektrodave në pjesën punuese me zvogëlimin automatik të rrymës, Hot-Start i cili siguron ndezjen e sigurt të elektrodave, si dhe Arc-Force që mundëson punën me elektroda që treten me vështirësi. Duke zgjedhur opsionin special të punës me elektrodë celuloze, arrihet tensioni më i lartë i qarkut të hapur dhe fillimi më i lehtë i saldimit. Rryma maksimale e saldimit të kësaj pajisje është 2A. Klasa e izolimit është H (deri në 18 gradë) dhe gjatësia e kabllos për masë dhe elektrodën është 3m. Pesha e pajisjes është 4.7 kg

  Aparat saldimi MIG/MAG 250

  5952001250
  185 389 RSD me TVSH-në
  Inverteri digjital me teknologjinë më të re IGBT që mundëson punë stabile gjatë ndryshimeve pasuese të tensionit në rrjetën elektrike. Posedon opsionin e saldimit me veprim MIG/MAG dhe REL (MMA), si dhe përdorimin e telit të mbushur në regjimin no gas të punës. Aparati ka dhënësin e integruar të telit me 4 cilindra, si dhe EURO LIDHËSIN me brenerin Abicor Binzel MB24KD. Aparatin saldues MIG/MAG 250 e karakterizon edhe rregullimi preciz pa shkallë i induksionit, çka salduesit i lehtëson realizimin e saldimit kualitativ me "spërkatje" minimale të telit - ky opsion nuk është tek aparatet standarde e këtij lloji. Aparati përdorë rrethin me tel D300 me masë 15kg, është ideal për punët e saldimit të të gjitha llojeve të konstruksioneve nga çeliku, si dhe për saldim MIG të celikut prokrom dhe alumineve nga metali mbi 2mm trashësi.

  Sprej saldimi, për mbrojtje të sipërfaqeve, PERFECT, 400ml

  0893102100
  1 150 RSD me TVSH-në
  Spreji për saldim Perfect biologjikisht është i sigurtë dhe ofron mbrojtje tek saldimi i aluminit, çelikut, metaleve të ngjyrosura, prokromit dhe ribatinave për saldim. Falë përmbajtjes së tij nuk ka rrezik nga pëlcitja e saldimit. Mbron nga korozioni, nuk rrjedh nga sipërfaqet vertikale, mundëson ngjyrosje të mëvonshme dhe galvanizim, si dhe lehtë i largon mbeturinat nga saldimi.

  Aparat saldimi MIG/MAG/HARK 500 SYN, ftohje me ujë

  5952001500
  434 990 RSD me TVSH-në
  Aparati për saldim MIG 500SYN është inverter i kontrolluar digjital sinergjetik me teknologjinë më të re IGBT. Moduli sinergjetik mundëson marrjen e parametrave të paradefinuara të saldimit, në bazë të diametrit të zgjedhur të telit, gasit të cilin e përdorim dhe amperazhës së kërkuar. Ka mundësi të saldimit të çelikut për konstruksione, të prokromit dhe aluminit me trashësi mbi 2mm. Aparati posedon regjim sinergjetik ku shfrytëzuesi për vlerën e dëshiruar të amperazhës përfiton vlerat e paradefinuara të voltazhit dhe shpejtësisë së telit varësisht nga lloji i gasit mbrojtës me të cilin punon. Me korigjimin e parametrave (sipas nevojës) mundëson punë më precize. Njësia e ndarë për sjelljen e telit ofron lëvizshmëri më të madhe në punë, e me aparat është e lidhur me kabëll me gjatësi 5m. Teknologjia më e re IGBT i mundëson punë pa pengesa edhe gjatë ndryshimeve të mëdha të tensionit në rrjet. Klasa e izolimit F mundëson punën e komponenteve elektrike deri në 155°.

  Aparat saldimi MIG/MAG/HARK 350 SYN

  5952001350
  318 290 RSD me TVSH-në
  Aparati për saldim - Inverter i pajisur me teknologjinë e gjeneratës më të re IGBT e cila siguron punë pa pengesa me gjithë ndryshimet në tensionin e elektrorrjetit. Mbulon një diapazon të gjerë në industri falë opsionit të saldimit me veprimin MIG/MAG dhe REL (MMA). Përveç mënyrës standarde të punës në regjimin MIG/MAG, shfrytëzuesi e ka në dispozicion edhe regjimin SYN (sinergjetik) të punës ku me zgjedhjen e amperazhës, aparati automatikisht rregullon voltazhën dhe shpejtësinë e telit duke mundësuar lak stabil dhe saldim më efikas në të gjitha pozitat. Dhënësi i jashtëm i telit, me brenerin BINZEL MB 36 KD mundëson lëvizshmëri gjatë punës prej 5 + 4 metra, çka këtë aparat e bënë ideal për përdorim gjatë saldimit të konstruksioneve të të gjitha llojeve dhe distancave nga çeliku. Rregullimi pa shkallë i induksionit lehtëson punën dhe shton ekonomizimin sepse shumëfish zvogëlon "spërkatjen" gjatë saldimit dhe shfrytzueshmërin më të madhe të telit - opsioni jo funksional tek aparatet standarde të këtij lloji. I përshtatshëm për saldimin MIG të celikut prokrom dhe aluminit mbi 2mm trashësi.

  Aparat për prerje plasma POWERCUT 70

  5952001070
  129 050 RSD me TVSH-në
  Pajisje për prerje plazma - Inverter Powercut 7, mundëson prerje me cilësi të lartë pa dëmtuar objektet e punës. Falë teknologjisë së përparuar të inverterit, kjo pajisje siguron punë të besueshme, efikasitet, si dhe kursim të energjisë gjatë punës. Trashësia maksimale e prerjes është deri në 22 mm me gërryerje/mprehje ose përpunim të nevojshëm shtesë të sipërfaqes së prerjes, ndërsa në trashësi optimale të prerjes prej 16 mm pajisja siguron prerje precize dhe sipërfaqe ideale prerjeje pa përpunim pasues. Në shtëpizën e pajisjes ndodhet ekrani digjital dhe potenciometri me të cilin mund të rregullohet lehtësisht dhe thjesht rryma e prerjes dhe të kontrollohet rrjedhja e gazit. Duke përdorur teknologjinë më të fundit të IGBT, është e mundur të punohet normalisht edhe me variacione të mëdha të tensionit në rrjet, ndërsa niveli i mbrojtjes së klasës H mundëson punë të pandërprerë të komponentëve elektrikë deri në 18 gradë. Pajisja përdor furnizimin me energji trefazore, gjë që zvogëlon më tej rrezikun nga prishja