Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
  Mbylle
  Filtrat
  Gjuha
  Hulumtimi

  Kolazh politik

  Herën e fundit është azhuruar më 09.04.2019

  Politika e përdorimit të biskotave

  Politika e përdorimit të biskotave të kompanisë („ Politika e përdorimit të biskotave“) përshkruan llojet e ndryshme të biskotave që shfrytëzohen në Sajt në pronësi dhe nën kontrollimin e Wurth doo Beograd. Politika e përdorimit të biskotave bënë pjesën përbërëse të Rregullores për mbrojtjen e të dhënave për personin. Konceptet që në politikën e përdorimit të biskotave janë të shkruara me shkronjë të madhe, kanë rëndësinë që janë të definuara në Kushtet e afarizmit dhe Rregulloren për mbrojtjen e të dhënave të personit.

  1. Çka janë biskotat?
  2. Për çka i shfrytëzojmë biskotat?
  3. Cilat biskota i shfrytëzojmë?
  4. Si t'i përjashtoni biskotat?
  5. Azhurnimi i Politikës së përdorimit të biskotave

  1. Çka janë biskotat?

  Për të mbajtur Sajtin dhe për të siguruar funksionalitetin çfarë prisni, Wurth shfrytëzon teknologjinë e cila është e njohur për të gjithë me emrin „biskotat“.

  Biskotat janë datoteka të vogla që i dërgojmë në kompjuterin tuaj dhe në të cilat më vonë keni qasje. Ato mund të jenë të përkohshme apo të përhershme dhe shfrytëzojnë p.sh., JavaScript apo Flash teknologjinë. Duke iu faleminderuar biskotave nga sajti jonë, mund të hulumtoni pa vështërsi, dhe mund të shihni rezultatet që janë relevante për Ju. Biskotat na tregojnë se cka ju intereson Juve si shfrytëzues, cka na ndihmon në përmirsimin e përdorimit të Sajtit si për Ju, ashtu edhe për shfrytëzuesit tjerë.

  Biskotat e faqes së parë dhe biskotat e faqes së tretë

  Biskotat nga interneti i merrë hulumtuesi i Juaj internet kur herën e parë e vizitoni sajtin. Herën tjetër kur hyni në sajt nga aparati i njëjtë, biskotat dhe informatat në to ose i kthehen sajtit që i ka mbledhur (biskota e faqes së parë) apo në ndonjë lokacion tjetër të cilës i takon (biskota e faqes së tretë).

  Provajderët e biskotave të faqes së tretë parashtrojnë biskotat kur jeni të lajmëruar në faqet e tyre dhe vizitoni Sajtin e kompanisë Wurth. Wurth nuk ka ndikim në rregullimin e biskotave në këto ueb faqe. Ju lutemi të vizitoni ueb sajtet e provajderëve të tretë për të marrur informata shtesë për atë se si ata i shfrytëzojnë biskotat.

  Biskotat e faqes së parë dhe të tretë mundësojnë ueb sajteve që të kuptojnë se, duke shfrytëzuar të njëjtin hulumtues, a keni pas qasje në sajtin e kompanisë Wurth, çka në shumë raste ndikon në përmbajtjen e paraqitur.

  Nëse refuzoni shfrytëzimin e gjithë biskotave, nuk do të shfrytëzohen as biskotat e faqes së parë e as të faqes së tretë. Në këtë rast, dallimet në mes të këtyre dy tipeve të biskotave nuk do të ekzistojnë.

  2. Për çka i shfrytëzojmë biskotat?

  Me qëllim të avansimit të shërbimeve tona, Wurth shfrytëzon biskotat. Disa biskota që i shfrytëzojmë janë të domosdoshme për funksionim të drejtë të shërbimeve të caktuara, e të tjerët shfrytëzohen për mbledhjen e informatave rreth përdorimit të faqes internet (statistikë), për të mundur t'ia përshtatim nevojave tuaja. Disa biskota janë të përkohshme dhe zhduken kur e shkyçni hulumtuesin, e të tjerët janë të përhershëm dhe mbeten në kompjuterin Tuaj një kohë.

  Disa biskota janë të domosdoshme për shkak të funksionalitetit të faqes, deri sa të tjerat shfrytëzohen për përmirësimin e aftësive punuese dhe përvojës shfrytëzuese.

  Nuk mbledhim dhe nuk përpunojmë të dhënat e ndieshme (posaçërisht kategoritë e mbrojtura të të dhënave të personit) pa pëlqimin Tuaj decidiv.

  3. Cilat biskota i shfrytëzojmë?

  Wurth shfrytëzon më shumë lloje të biskotave që mund t'i ndajmë në disa kategori për t'iu ndihmuar që më mirë të kuptoni pse dhe si shfrytëzojmë biskotat. Më shumë për çdo kategori të biskotave mund të mësoni në vazhdim të tekstit.

  3.1. Biskotat e domosdoshme

  Këto biskota janë të domosdoshme që Sajti jonë të mund të funksionoj drejtë, meqenëse pjesët e caktuara të Sajtit thjeshtë nuk do të munden të funksionojnë pa to. Ato janë gjithnjë të rregulluara kur hyni në Sajtin tonë dhe nuk përmbajnë, gjegjësisht nuk mbledhin të dhëna për personin.

  Shfrytëzojmë biskotat e domosdoshme si në vijim:

   Titulli

  Dedikimi

  Kush i siguron biskotat

  Sa zgjasin biskotat

  lloji

  ARRAffinity

  Kjo biskotë vendoset në ueb sajtet që aktivizohen në platformën Windows Azure cloud. Shfrytëzohet për balansimin e ngarkesës për t'u siguruar që kërkesat e faqeve të shfrytëzuesit janë të orientuara në serverin e njëjtë në cilindo sesion të hulumtimit

  azure.microsoft.com

  i sesionit

  HTTPOnly

  ASP.NET_SessionId

  Biskota e platformës për dedikim të përgjithshëm, që shfrytëzojnë sajtet e shkruara me teknologjitë që janë të bazuara në Microsoft.NET. Zakonisht shfrytëzohet për mbajtjen e sesionit anonim shfrytëzues nga ana e serverit.

  asp.net

  i sesionit

  HTTPOnly

  .ASPXANONYMOUS

  Këtë biskotë shfrytëzojnë sajtet që shfrytëzojnë platformën .NET Teknologjike të Microsoftit. Ajo i mundëson sajtit të mbajë ID anonime shfrytëzuese për të përcjellur shfrytëzuesit në kuadër të sesionit, e që ata mos të lajmërohen apo në mënyrë tjetër mos të identifikohen.

  asp.net

  i sesionit

  HTTPOnly

   

  3.2. Biskotat analitike

  Këto biskota mundësojnë që të numërojmë vizitat dhe burimet e komunikacionit për të mundur të masim dhe të përmirsojmë performancat e Sajtit tonë. Ata na ndihmojnë që të dijmë se cilat faqe janë më shumë apo më pak të popullarizuara dhe të shohim se si vizituesit lëvizin nëpër Sajt. Të gjitha informatat të cilat këto biskota i mbledhin bashkohen dhe për këtë janë anonime. Nëse nuk lejoni përdorimin e këtyre biskotave, nuk do ta dijmë se kur e keni vizituar Sajtin tonë.

  Titulli

  Dedikimi

  Kush i siguron biskotat

  Sa zgjasin biskotat

  Lloji

  _gat

  Kjo biskotë është e lidhur me Google Universal Analitics, sipas dokumentacionit që shfrytëzohet për rregullimin e shpejtësisë së kërkesës – kufizimi i mbledhjes së të dhënave në sajte me qarkullim të lartë.

  googletagmanager.com

  1 ditë

  HTTP

   

  3.3. Biskotat për synim dhe reklamim

  Këto biskota vendosen përmes lokacionit tonë, e i vendosin partnerët tanë për reklamim. Ata mund t'i shfrytëzojnë ato kompani për të bërë profilin e interesimeve tuaja dhe për të Ju paraqitur reklamat relevante në lokacione tjera. Ato punojnë ashtu që në mënyrë unike identifikojnë kontrolluesin Tuaj dhe aparatin. Nëse nuk i lejoni këto biskota, nuk do të shijoni reklamat tona synuese në ueb-lokacionet tjera.

  Titulli

  Dedikimi

  Kush i siguron biskotat

  Sa zgjasin biskotat

  Lloji

  Facebook Pixel

  Kjo  biskotë është e lidhur për platformën Facebook Ad dhe  shërben për përcjelljen dhe analizën  e informatave për vizitorët e Sajtit dhe aktivitetet që i kanë bërë në Sajt. Përdoret edhe për paraqitjen e shpalljeve synuese për njerëzit që kanë qenë në sajt.

  facebook.com

  2 vjet

  Pixel

  BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, BizoNetworkPartnerIndex

  Biskotat që I shfrytëzon LinkedIn Insight Tag lidhur me platformën LinkedIn Ads. Biskotat shërbejnë për analizën e e rezultateve të shpalljeve, për përcjellje dhe analizë të aktiviteteve të vizitorëve të sajtit, si dhe për krijimin e shpalljeve që I bëjnë target njerëzit që kanë vizituar sajtin.

  ads.linkedin.com

  6 muaj

  Pixel

  _gac

  Biskota që shfrytëzohet për të përcjellur aksionin e dëshiruar të vizituesit të sajtit I cili më parë ka pasur interaksion me shpalljen e plasuar përmes platformës Google Ads.

  googleadservices.com; google.com

  30 ditë

  HTTP

   

  3.4. Biskotat funksionale

  Këto biskota kanë për qëllim të mbledhin dhe të ruajnë informatat anonime për zgjedhjet Tuaja dhe postimet e dëshiruara në Sajt dhe na mundësojnë që të ofrojmë funksionalitetet e ndryshme të personalizuara në Sajt në pajtim me zgjedhjet Tuaja.

  Titulli

  Dedikimi

  Kush I siguron biskotat

  Sa zgjasin biskotat

  Lloji

  NOPCOMMERCE.AUTH

  Biskota për autentifikimin e formularëve. Përdoret për autentifikimin e shfrytëzuesve të regjistruar.

  nopcommerce.com

  I sesionit

  HTTP

  Nop.customer

  Biskota për blerësit, shfrytëzohet për identifikimin e blerësve të paregjistruar.

  nopcommerce.com

  I përhershëm

  HTTP

  nop.CompareProducts

  Biskota për krahasimin e produkteve. Ruan listën e produkteve për faqen “krahaso produktet”.

  nopcommerce.com

  I sesionit

  HTTP

  NopCommerce.RecentlyViewedProducts

  Biskota për produktet pak më parë të kontrolluara. Ruan listën e produkteve pak më parë të kontrolluara.

  nopcommerce.com

  I sesionit

  HTTP

   

  4. Si t’i përjashtoni biskotat

  Keni mundësinë që të pajtoheni me përdorimin e biskotave që do të Ju mundësojnë të shfrytëzoni të gjitha funksionet e Sajtit tonë pa kufizim.

  Nëse refuzoni shfytëzimin e gjithë biskotave, biskotat e faqes së parë dhe të tretë do të deaktivizohen. Përveç kësaj, biskotat e faqes së parë do të shlyhen. Nuk kemi mundësi të shlyejmë asnjërën nga biskotat e faqes së tretë. Për këtë arsye, duhet vet të shlyeni biskotat e faqes së tretë. Kjo mund të bëhet vetëm brenda postimeve të hulumtuesit Tuaj.

  Sipas nevojës, mund t’i ndryshoni postimet e biskotave në internet hulumtuesin Tuaj.

  Hulumtuesi Juaj internet Ju mundëson të ndryshoni rregullimin e biskotave. Këto rregullime zakonisht gjenden në Menynë e hulumtuesit Tuaj internet në kapitujt vijues: “opcionet”, “mjetet” apo “preferencat”. Poashtu, mund të shikoni kapitullin “ndihmë” në meny. Hulumtuesit e ndryshëm mund të shfrytëzojnë mekanizmat e ndryshëm për t’i pamundësuar biskotat.

  Kur është fjala për rregullimin e hulumtuesve , principet e njëjta vlejnë edhe për shlyerjen e të kaluarave si dhe për deaktivizimin e biskotave të reja. Ju lutemi të përcillni drejtuesit adekuat të hulumtuesit Tuaj siç është përshkruar më lartë.

  Ekzistojnë edhe mjetet për pastrimin e të gjitha biskotave, që i kanë lënë ueb faqet që i keni vizituar, siç është www.allaboutcookies.org.

  5.Azhurimi I Politikës së përdorimit të biskotave

  Wurth kohë pas kohe bënë azhurimin e Politikës së përdorimit të biskotave.

  Për të gjitha ndryshimet që kanë të bëjnë me këtë Politikë të përdorimit të biskotave do të jeni të informuar përmes dritareve pop-up në Sajt.

  Poashtu, në maje të kësaj faqe mund të shikoni se kur për herë të fundit Politika e shfrytëzimit të biskotave është azhuruar.

  Nëse keni pyetje shtesë, mund të na kontaktoni në 011 2078200 apo në emailin prodaja@wurth.rs. (shitja@wurth.rs.)